22.06.2018.

Oдлуке са XII скупштине, одржане дана 22.6.2018. гoдине