12.09.2018.

Записник са ванредне седнице Скупштине