09.05.2019.

 

Записник са ванредне седнице скупштине одржане дана 12.9. 2018