20.12.2019.

Одлуке са Годишње скупштине са резултатима гласања