20.12.2019.

Записник са ванредне скупштине одржане дана 20.12.2019.