20.05.2016

 

 

Позив акционарима за X редовну скупштину СРБИЈАПУТ АД

Предлози одлука за X редовну скупштину СРБИЈАПУТ АД

Пуномоћје за гласање

Формулар за гласање

Упутство за давање пуномоћја и гласање електронским путем