Управа привредног друштвa

 

1. Генерални директор:

  • Петар Живојиновић, дипломирани инжењер грађевине

2. Одбор директора:

  • Проф.др. Јован Горчић - Председник Одбора директора и независни и неизвршни директор

  • Проф. др. Славиша Орловић - Члан Одбора директора и неизвршни директор

  • Петар Живојиновић дипл.инж.грађ. - Члан Одбора директора и извршни директор ''Србијапут'' А.Д.

3. Председник скупштине Друштва:

  • Љубиша Живковић, дипл. инж. грађевине