Управа привредног друштвa

 

1. Генерални директор:

  • Дубљевић Зоран, дипломирани инжењер саобраћаја

2. Одбор директора:

  • Адвокат, Милан Лукић - Председник Одбора директора и независни и неизвршни директор

  • Проф. др. Славиша Орловић - Члан Одбора директора и неизвршни директор

  • Дипл. Инг. саобраћаја Дубљевић Зоран - Члан Одбора директора и извршни директор ''Србијапут'' А.Д.

3. Интерни ревизoр:

  • Ружица Топаловић, дипломирани економиста - овлашћени ревизор

4. Председник скупштине Друштва:

  • Љубиша Живковић, дипл. инж. грађевине