Историја

 

  • „Србијапут“ А.Д. је правни наследник средстава, права и обавеза СОУР-а, односно СП „Србијапут“.
  • Дана, 01.07.1978 године, основана је Сложена организација удруженог рада за путеве „Србијапут“ , која је у свом саставу имала 7 радних организација за путеве.

  • Дана 29.12.1989 године, СОУР ускладио своје пословање са Законом о предузећима и наставио да послује као СП „Србијапут“.

  • Од 07.02.2001 године, након прве процене вредности капитала, региструје се као „Србијапут“ д.о.о , са структуром капитала 59.69% друштвени капитал, и 40.31% удели предузећа за путеве.
  • Уговором о продаји друштвеног капитала, закљученог 23.04.2007. године, између агенције за приватизацију и Конзорцијума физичких лица, успешно је окончан поступак приватизације, и привредно друштво наставља обављање делатности за коју је регистровано.
  • Након поделе бесплатних акција запосленима, бившим запосленима и пензионерима, због повећаног броја уделичара, а у складу са Законом о привредним друштвима, извршена је промена правне форме у отворено акционарско друштво, „Србијапут“ АД , решење Агенције за привредне регистре БД 59325/2007 , од 22.06.2007. године.