ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ВРЕДНОСТИ
  • Професионалност

Прате се и примењују закони и норме које се односе на нашу делатност.

  • Друштвена одговорност

Наше активности темеље се на одговорности према друштвеној заједници, са становниствa квалитета услуга, као и очекивања здравља и сигурности, и заштите природе и свих врста добара у заједници.

  • Услужност

Пружање квалитетних услуга нашим партнерима је од виталног значаја за успешно пословање.

  • Кодекси - норме понашања

Примењују се и спроводе начела пословног понашања, према свим партнерима у пословању у циљу очувања имовине и угледа друштва.