Партнери

 

КУПЦИ СРБИЈАПУТ а.д.

 

Привредно друштво „СРБИЈАПУТ“ а.д. има ексклузивни уговор о обављању радова на одржавању и заштити државних путева I и II реда и послова стручно-техничког надзора на санацији мостова Републике Србије, са ЈП Путеви Србије, као својим инвеститором.

 

Са инвеститором – Институт за путеве ,закључен је уговор о пословима стручно – техничког надзора на санацији мостова у Републици Србији.

 

ПЗП „Крагујевац“ д.о.о.

ПЗП „Београд“ а.д. - у стечају

Trace ПЗП „Ниш“ а.д.

Trace ПЗП „Врање“ д.o.o.

А.Д. ПУТЕВИ Ужице

А.Д. „Нови Пазар- пут“

А.Д. „ Путеви“ Пожега

"Zaječar" д.о.о.

АД „Путеви – Чачак“

„Крушевацпут“ А.Д.

„Путеви д.о.о. Ивањица“

ПЗП „Ваљево“ а.д.

ПЗП „Пожаревац“ а.д.

АД „Магистрала“ - Београд

„Војводинапут“ а.д. Нови Сад

„Војводинапут“ - „Бачкапут“-  а.д.

А.Д. „Војводинапут - Панчево“

Компанија „Војпут“ а.д. Суботица

А.Д. „Војводинапут - Зрењанин“

А.Д. „Сремпут“ Рума

„Мостоградња“ а.д. у реструктуирању Београд

''Косметпут-инжињеринг'' д.о.о. Доње Јариње-Лешак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧИ СРБИЈАПУТ а.д.

 

Хемијска индустрија

Нис Петрол

Тиккурила д.о.о
Нетрол д.о.о.
Питура Нови Београд

 

Гумари

Delta Moto-Commerce Beograd
X Group

Tigar

 

Грађевинске машине и опрема

MHM projekt

 

Сигнализација

Network
Zemunplast d.o.o. Zemun

 

Остали партнери

TM inženjering
Euro Motus d.o.o.
Porche Inter auto d.o.o.
MV Jona Beograd
Munja elektronik d.o.o.

Jofi komerc d.o.o. Nis

Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka

Via Inzenjering d.o.o.

VIA Projekt

IGM Megalit-Sumnik d.o.o. Raska

SID Projekt

Institut IMS a.d. Beograd

YU Monbat d.o.o.

Institut za puteve Beograd

Aida Plus d.o.o. Kosjeric

Matrex road d.o.o.

GMT d.o.o. Beograd

S Projekt d.o.o.

Hidrokop putevi d.o.o. Sopot

Gradcoop d.o.o. Beograd

Bom Trade d.o.o. Novi Sad